Na mítinku vystoupí zástupci odborových svazů a ČMKOS, které jsou ve stávkové pohotovosti,včetně podpory ze strany odborových svazů působících v privátním sektoru. Na závěr zazní před Hotelem Olšanka tóny Vltavy od Bedřicha Smetany a česká státní hymna v podání symfonického orchestru odborářů (po ukončení akce kolem 11:30 hod.)

Ve středu 29. 3. proběhla před Úřadem vlády protestní akce „68 NE!“, kterou organizoval odborový svaz KOVO. Deklarovaným účelem demonstrace bylo postavit se vládnímu plánu zvýšení věku odchodu do důchodu na 68 let.  S obranou nezvyšování důchodového věku plně souzníme a zároveň solidárně podporujeme požadavek na nižší důchodový věk pro zaměstnance v těžkých provozech. Bohužel celá akce díky svému obsahu v podobě pozvaných řečníků poškodila celé odborové hnutí. Důrazně se distancujeme od vystoupení Andreje Babiše (ANO), Kateřiny Konečné (KSČM) a Radima Fialy (SPD). Tito populisté, z nichž někteří jsou ideově blíže fašismu, zneužili odborové akce k vlastnímu prospěchu a deklaraci postojů, které nemají nic společného s požadavky odborů. Tito řečníci byli pozváni jako zástupci parlamentní a neparlamentní opozice, ale být opozicí nestačí. Odbory musí zohledňovat polická a morální kritéria. Andrej Babiš jakožto oligarcha a jeden z největších zneuživatelů pracujících nemá mezi odbory co pohledávat! Odborové hnutí patří k základním prvkům demokratické společnosti a nesmíme jej sami podobnými kroky…

Číst více

Výbor základní odborové organizace OSPKOP v Národním muzeu vyjadřuje podporu akcím „Hodina pravdy“, které jsou plánované na 28. 3. 2023.  Jako zaměstnanci největší paměťově instituce v zemi si uvědomujeme důležitost humanitních oborů a fakult, na kterých jsou vyučovány. Tyto obory důležitě přispívají k rozvoji celé společnosti a jsou nepostradatelnou součástí obecné vzdělanosti. Značná část zaměstnanců Národního muzea jsou absolventem právě humanitních fakult. Odborné výsledky rámci dotčených oborů jsou důležitou součástí naší práce a spolupráce s humanitními fakultami nám poskytuje nové impulsy pro další rozvoj v naší činnosti. Z výše uvedených důvodů považujeme požadavky protestujících na důstojné financování za oprávněné. Web protestní akce: Hodina pravdy – Protest učitelů humanitních a společenskovědních VŠ

Aktuálně byly zakoupeny 2 nové vstupenky do pražské ZOO, které jsou určeny pro celé Národní muzeum. Objednávání a zapůjčování vstupenek zajišťuje Miriam Dundálková – miriam.dundalkova@nm.cz

Od 1.2.2023 vstoupila v platnost nová Dohoda o spolupráci s MKČR na volné vstupy zaměstnanců (Intranet). Nárok na benefit mají zaměstnanci v pracovním poměru na dobu určitou i neurčitou. Pracovní poměr musí být na 0,5 úvazku a více a to bez výjimek a zaměstnanec musí být po zkušební době.

1. Zachování sociálního dialogu na úrovni MK ČR
2. Výrazné zvýšení prostředků na kulturu ze strany státu
3. Zachování a upevnění zaměstnaneckých poměrů, rozvoj personálních kapacit v kultuře
4. Zvyšování platů
5. Posouzení fungování příspěvkových organizací vs. nová právní forma kulturních institucí
8. Status profesionálního umělce
7. Národní plán obnovy a investice do infrastruktury v oblasti kultury
8. Posilování významu kultury a veřejné kulturní služby, zákon o kultuře
9. Ochrana kulturního dědictví a dodržování mezinárodních závazků ČR
10. Knihovny a muzea

Číst více

Online seminář zdarma to ve spolupráci s naším partnerem 1. VOX a.s. – HR CHATTING: Životní mapa a pocit smyslu – motivace pro pracovní a osobní život, který se koná dne 17.2.2023 od 10:00 hod. Většina z nás potřebuje prožívat aspoň trochu smyslu a naplnění v tom, co dělá. Ať už v práci nebo doma.Pokud tomu tak není, dostavují se nepříjemné pocity prázdnoty, jsme více unavení, naštvaní, nešťastní, klesá naše sebedůvěra a roste riziko syndromu vyhoření.  Na co se zaměříme? • jak poznat, co je pro vás smysluplná činnost,• jak spolu souvisí vaše cíle, hodnoty, priority a motivace,• jaké tři druhy života můžeme vést?• čeho lidé nejvíce litují, když už nemohou nic ve svém životě změnit. Také dostanete návod, jak si sestavit žebříček hodnot a nakreslit životní mapu. Více informací pro Vás je připraveno ZDE. 

Výbor základní odborové organizace OSPKOP v Národním muzeu vyjadřuje svoji podporu stávkujícím zaměstnancům ve společnosti Nexen Tire. Solidárně stojíme za odboráři z OS KOVO a jejich požadavky na kolektivní vyjednávání a zvýšení mezd. Situace v této firmě jen dokazuje důležitost odborového sdružování a nutnost obrany práv zaměstnanců.  

Vážené členky, vážení členové odborové organizace,  dovolujeme si Vás pozvat na Členskou schůzi odborové organizace, která se bude konat ve středu dne 1.února 2023 od 9:00 hod v přednáškovém sále č.102 v Historické budově Národního muzea. Příchod do sálu je přes východní dvoranu.  Program schůze:                                        Občerstvení bude zajištěno. Po delší době bude možné se konečně setkat, doufáme tedy ve Vaši hojnou účast a těšíme se na setkání! S přáním pěkného dneza VZOO Vladimíra Lewingerová předsedkyně základní odborové organizace OSPKOP v Národním muzeu 

9/9