FAQ

Co jsou odbory?

Odbory jsou sdružení zaměstnanců, založené s cílem prosazovat jejich pracovní, hospodářské, politické, sociální a jiné zájmy. Odbory jednají jménem pracovníků, které zastupují, pokud jednají se zaměstnavatelem nebo státem, například ohledně výše mezd nebo pracovních podmínek. Právo na utváření odborů je zakotveno v Listině základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky. Odborové hnutí je díky tomu plnohodnotnou a důležitou součástí demokratického systému.

Co je smyslem odborů?

Utváření sdružených kolektivů dává zaměstnancům značné výhody při vyjednávání a ochraně vlastních zájmů. Odborové organizace zastupují všechny zaměstnance a z této pozice vedou kolektivní vyjednávání a hlídají dodržování jejich práv.

Co z členství v odborech budu mít?

Sdružování se v odborových organizacích přináší jednotlivcům možnost využívat následnou kolektivní sílu. Silnější odbory mohou dosáhnout řady výhod a mají lepší pozici ve vyjednávání se zaměstnavatelem. Na osobní rovině pak členství v odborech přináší výhody v podobě právní a sociální pomoci, ale také v rozsáhlém benefitním programu.

Jak vstoupím do odborů?

Do základní odborové organizace vstoupíte vyplněním přihlášky a jejím odesláním výboru. Součástí členských povinností je placení členských poplatků ve ve výši 1 % z čistého platu.

Co se odborovému hnutí povedlo v historii?

Výsledky práce odborů v minulosti pociťuje každý zaměstnanec, byť mnohé z nich již zevšedněly a staly se nedílnou součástí zaměstnání – například garantovaná dovolená, ohraničená pracovní doba (osmihodinový pracovní den…), garance a růst minimální mzdy, povinnost kolektivního vyjednávání ze strany zaměstnavatele a obecná ochrana práv zaměstnance.

Jaké jsou poslední úspěchy odborů v ČR?

Poslední úspěchem odborů v České republice je 10% navýšení platů ve státní správě od 1. 9. 2022. Aktuálně probíhá další jednání o navýšení pro rok 2023 (prosinec 2022).

Jaké jsou aktuální výzvy odborového hnutí?

Aktuálně největší výzvou v České republice je pro odborové hnutí budování vlastního obrazu v očích veřejnosti jako plnohodnotné složky demokratického systému. V české společnosti stále přetrvává obraz odborů jako něčeho, co je spojeno s minulostí před rokem 1989. Současné odborové hnutí proto musí pracovat na tom, aby tento přístup zvrátilo. Další výzvu představuje vzdělávání a zvyšování povědomí o odborech mezi novými generacemi. Nicméně nedílnou součástí aktuálních výzev je nadále ochrana práv zaměstnanců a udržení sociálního smíru v naší společnosti.