Základní odborová organizace Odborového svazu pracovníku kultury a ochránců přírody v Národním muzeu vyhlašuje na den 27. 11. 2023 hodinovou výstražnou stávku od 12:20 do 13:20. Hlavním důvodem stávky je dlouhodobě neutěšená platová situace v rezortu kultury zhoršená dopady inflační krize a stoupajícími cenami energií. Odbory v Národním muzeu tímto krokem dávají najevo svůj nesouhlas s tzv. konsolidačním balíčkem, který situaci našich zaměstnanců ještě zhorší. Konkrétní výtky k obsahu „balíčku“ naleznete zde. Stávka je součástí protestů, které na tento den vyhlásila Českomoravská konfederace odborových svazů. Odbory NM se zapojí do demonstrace, která startuje ve 12:30 na náměstí Jana Palacha.

Materiál ČMKOS jako reakce na vládní konsolidační balíček. I. MZDY, PLATY A INFLACE Celkový dopad tzv. konsolidačního balíčku (jeho tzv. legislativní i nelegislativní části) na zvýšení meziročního růstu spotřebitelských cen (inflaci) odhadujeme na cca 3 – 3,5 % (při celkovém odhadu inflace na rok 2024 cca 6 %). Jedná se o souhrnný proinflační vliv především těchto opatření: úprava sazeb DPH, zvýšení spotřebních daní u alkoholu a kuřiva, zvýšení ceny dálniční známky, snížení dotací u elektrické a tepelné energie (resp. znovuzavedení platby domácností za obnovitelné zdroje), vyvolané cenové dopady spojené s daňovými přesuny mezi státním a místními rozpočty (místní doprava, vodné, stočné, místní poplatky). Celkový dopad konsolidačního balíčku (jeho legislativní i nelegislativní části) na snížení kupní síly mezd a platů bude následující:1 U průměrné měsíční mzdy (45 136 Kč) dojde vlivem působení přijatého konsolidačního balíčku) k poklesu její kupní síly o 1354–1579 Kč měsíčně tj. 16248–18957 ročně. Celkový pokles kupní síly…

Číst více

Na ustanovující schůzi dne 20. 10. se výbor ZO OSPKOP usnesl na pokračování stávkové pohotovosti, která byla vyhlášena 24. 7. Roli stávkového výboru prozatím plní výbor organizace.

Na mítinku vystoupí zástupci odborových svazů a ČMKOS, které jsou ve stávkové pohotovosti,včetně podpory ze strany odborových svazů působících v privátním sektoru. Na závěr zazní před Hotelem Olšanka tóny Vltavy od Bedřicha Smetany a česká státní hymna v podání symfonického orchestru odborářů (po ukončení akce kolem 11:30 hod.)

1. Zachování sociálního dialogu na úrovni MK ČR
2. Výrazné zvýšení prostředků na kulturu ze strany státu
3. Zachování a upevnění zaměstnaneckých poměrů, rozvoj personálních kapacit v kultuře
4. Zvyšování platů
5. Posouzení fungování příspěvkových organizací vs. nová právní forma kulturních institucí
8. Status profesionálního umělce
7. Národní plán obnovy a investice do infrastruktury v oblasti kultury
8. Posilování významu kultury a veřejné kulturní služby, zákon o kultuře
9. Ochrana kulturního dědictví a dodržování mezinárodních závazků ČR
10. Knihovny a muzea

Číst více

Online seminář zdarma to ve spolupráci s naším partnerem 1. VOX a.s. – HR CHATTING: Životní mapa a pocit smyslu – motivace pro pracovní a osobní život, který se koná dne 17.2.2023 od 10:00 hod. Většina z nás potřebuje prožívat aspoň trochu smyslu a naplnění v tom, co dělá. Ať už v práci nebo doma.Pokud tomu tak není, dostavují se nepříjemné pocity prázdnoty, jsme více unavení, naštvaní, nešťastní, klesá naše sebedůvěra a roste riziko syndromu vyhoření.  Na co se zaměříme? • jak poznat, co je pro vás smysluplná činnost,• jak spolu souvisí vaše cíle, hodnoty, priority a motivace,• jaké tři druhy života můžeme vést?• čeho lidé nejvíce litují, když už nemohou nic ve svém životě změnit. Také dostanete návod, jak si sestavit žebříček hodnot a nakreslit životní mapu. Více informací pro Vás je připraveno ZDE. 

Výbor základní odborové organizace OSPKOP v Národním muzeu vyjadřuje svoji podporu stávkujícím zaměstnancům ve společnosti Nexen Tire. Solidárně stojíme za odboráři z OS KOVO a jejich požadavky na kolektivní vyjednávání a zvýšení mezd. Situace v této firmě jen dokazuje důležitost odborového sdružování a nutnost obrany práv zaměstnanců.  

7/7