Prohlášení výboru ZO OSPKOP v Národním muzeu k demonstraci ze dne 29. 3. 2023

Prohlášení výboru ZO OSPKOP v Národním muzeu k demonstraci ze dne 29. 3. 2023

Ve středu 29. 3. proběhla před Úřadem vlády protestní akce „68 NE!“, kterou organizoval odborový svaz KOVO. Deklarovaným účelem demonstrace bylo postavit se vládnímu plánu zvýšení věku odchodu do důchodu na 68 let.  S obranou nezvyšování důchodového věku plně souzníme a zároveň solidárně podporujeme požadavek na nižší důchodový věk pro zaměstnance v těžkých provozech.

Bohužel celá akce díky svému obsahu v podobě pozvaných řečníků poškodila celé odborové hnutí. Důrazně se distancujeme od vystoupení Andreje Babiše (ANO), Kateřiny Konečné (KSČM) a Radima Fialy (SPD). Tito populisté, z nichž někteří jsou ideově blíže fašismu, zneužili odborové akce k vlastnímu prospěchu a deklaraci postojů, které nemají nic společného s požadavky odborů. Tito řečníci byli pozváni jako zástupci parlamentní a neparlamentní opozice, ale být opozicí nestačí. Odbory musí zohledňovat polická a morální kritéria. Andrej Babiš jakožto oligarcha a jeden z největších zneuživatelů pracujících nemá mezi odbory co pohledávat! Odborové hnutí patří k základním prvkům demokratické společnosti a nesmíme jej sami podobnými kroky nabourávat.

Náš odborový svaz se nepodílel na organizování akce a nebyl na ní ani oficiálně přítomen. Nicméně v této věci budeme komunikovat s ním a také se budeme dotazovat vedení ČMKOS na stanovisko k účasti takových řečníků na odborové akci.

Výbor ZO OSPKOP NM

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *