Základní odborová organizace Odborového svazu pracovníku kultury a ochránců přírody v Národním muzeu vyhlašuje na den 27. 11. 2023 hodinovou výstražnou stávku od 12:20 do 13:20. Hlavním důvodem stávky je dlouhodobě neutěšená platová situace v rezortu kultury zhoršená dopady inflační krize a stoupajícími cenami energií. Odbory v Národním muzeu tímto krokem dávají najevo svůj nesouhlas s tzv. konsolidačním balíčkem, který situaci našich zaměstnanců ještě zhorší. Konkrétní výtky k obsahu „balíčku“ naleznete zde. Stávka je součástí protestů, které na tento den vyhlásila Českomoravská konfederace odborových svazů. Odbory NM se zapojí do demonstrace, která startuje ve 12:30 na náměstí Jana Palacha.

Materiál ČMKOS jako reakce na vládní konsolidační balíček. I. MZDY, PLATY A INFLACE Celkový dopad tzv. konsolidačního balíčku (jeho tzv. legislativní i nelegislativní části) na zvýšení meziročního růstu spotřebitelských cen (inflaci) odhadujeme na cca 3 – 3,5 % (při celkovém odhadu inflace na rok 2024 cca 6 %). Jedná se o souhrnný proinflační vliv především těchto opatření: úprava sazeb DPH, zvýšení spotřebních daní u alkoholu a kuřiva, zvýšení ceny dálniční známky, snížení dotací u elektrické a tepelné energie (resp. znovuzavedení platby domácností za obnovitelné zdroje), vyvolané cenové dopady spojené s daňovými přesuny mezi státním a místními rozpočty (místní doprava, vodné, stočné, místní poplatky). Celkový dopad konsolidačního balíčku (jeho legislativní i nelegislativní části) na snížení kupní síly mezd a platů bude následující:1 U průměrné měsíční mzdy (45 136 Kč) dojde vlivem působení přijatého konsolidačního balíčku) k poklesu její kupní síly o 1354–1579 Kč měsíčně tj. 16248–18957 ročně. Celkový pokles kupní síly…

Číst více

2/2