Odborová organizace v Národním muzeu vyhlašuje stávkovou pohotovost

Odborová organizace v Národním muzeu vyhlašuje stávkovou pohotovost

V reakci na aktuální situaci kolem vládního úsporného balíčku a plánované škrty se Odborová organizace v NM rozhodla vyhlásit stávkovou pohotovost. Připojujeme se tak deklarativní formou ke stávkové pohotovosti již dříve vyhlášené Českomoravskou konfederací odborových svazů a Odborovým svazem pracovníků kultury a ochrany přírody, jehož jsme součástí.

Aktuální krizová situace a připravované vládní kroky představují ohrožení nejenom pro česká muzea, ale pro celý resort kultury. Jako pracovníci jedné z největších paměťových institucí tyto plány důrazně odmítáme! Vládou připravovaná opatření totiž povedou nejen k likvidaci resortu kultury jako celku, ale výrazně se dotknou také vzdělávání a vědy. Instituce jako Národní muzeum sice resortně stojí mimo oblast školství, avšak jsou důležitou součástí komplexního systému vzdělávání. Omezení rozpočtu proto zasáhne nejenom zaměstnance kulturních institucí, ale také veřejnost. Bez finančních prostředků nebude možné připravovat kvalitní výstavy a prezentovat české společnosti její vlastní kulturní dědictví. Bez investic do kultury nebude zase možné toto dědictví uchovávat a chránit.

Plánované škrty otevírající také otázku omezování mzdových prostředků silně ovlivní chod institucí a mnohem více zhorší pracovní podmínky zaměstnanců. Nepovažujeme za únosné, aby zaměstnanci Národního muzea, které je špičkou českého muzejnictví, museli žádat o sociální dávky. Mnozí z našich kolegů a kolegyní museli k tomuto kroku přistoupit již dříve v důsledku dopadů aktuální krize. Snížení mezd naznačované ve veřejném prostoru by tento problém jen prohloubilo. Zaměstnanci muzea jsou odborníci s vysokoškolským vzděláním, kteří kromě ochrany našeho kulturního dědictví pracují též na jeho prezentaci veřejnosti. Mnozí z nich ještě dosahují vysoce kvalitních vědeckých výsledků, čímž přispívají k rozvoji vědy jako takové.

Zrušení možnosti odečtu odborových příspěvků od daňového základu, o které hovoří vládní balíček, je v podstatě potrestáním těch zaměstnanců, kteří se rozhodli být členy odborů. S ohledem na ideové postoje vládní koalice vyznívá tento návrh jako jasně protiodborový, jehož vedlejším cílem je omezit sdružování zaměstnanců. Zdanění zaměstnaneckých benefitů, které velmi pravděpodobně povede prakticky k jejich zrušení, a v podstatě likvidace Fondu kulturních a sociálních potřeb jen dovršují dojem, že zaměstnanci jsou největšími nepřáteli současné vlády. Zaměstnanci na hraně svých příjmových sil jsou tak odsouzeni nést nepoměrně velkou část břemene vládních opatření.

Tisková zpráva ke stažení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *