V reakci na aktuální situaci kolem vládního úsporného balíčku a plánované škrty se Odborová organizace v NM rozhodla vyhlásit stávkovou pohotovost. Připojujeme se tak deklarativní formou ke stávkové pohotovosti již dříve vyhlášené Českomoravskou konfederací odborových svazů a Odborovým svazem pracovníků kultury a ochrany přírody, jehož jsme součástí. Aktuální krizová situace a připravované vládní kroky představují ohrožení nejenom pro česká muzea, ale pro celý resort kultury. Jako pracovníci jedné z největších paměťových institucí tyto plány důrazně odmítáme! Vládou připravovaná opatření totiž povedou nejen k likvidaci resortu kultury jako celku, ale výrazně se dotknou také vzdělávání a vědy. Instituce jako Národní muzeum sice resortně stojí mimo oblast školství, avšak jsou důležitou součástí komplexního systému vzdělávání. Omezení rozpočtu proto zasáhne nejenom zaměstnance kulturních institucí, ale také veřejnost. Bez finančních prostředků nebude možné připravovat kvalitní výstavy a prezentovat české společnosti její vlastní kulturní dědictví. Bez investic do kultury nebude zase možné toto dědictví uchovávat a chránit.…

Číst více

1/1