Vážené členky, vážení členové odborové organizace,  dovolujeme si Vás pozvat na Členskou schůzi odborové organizace, která se bude konat ve středu dne 1.února 2023 od 9:00 hod v přednáškovém sále č.102 v Historické budově Národního muzea. Příchod do sálu je přes východní dvoranu.  Program schůze:                                        Občerstvení bude zajištěno. Po delší době bude možné se konečně setkat, doufáme tedy ve Vaši hojnou účast a těšíme se na setkání! S přáním pěkného dneza VZOO Vladimíra Lewingerová předsedkyně základní odborové organizace OSPKOP v Národním muzeu 

Vítejte na stránkách základní odborové organizace v Národním muzeu. Spustili jsme nové webové stránky, abychom zvýšili informovanost a naše komunikační možnosti. Web je zatím ve své prvotní verzi, ale v průběhu roku budeme pracovat na jeho doplnění.

12/12