Informace k teplotě na pracovišti

Informace k teplotě na pracovišti

Základním zákonem, který řeší teplotu na pracovišti, je § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zde jsou uvedeny požadavky na pracoviště a pracovní prostředí. Konkrétně se zde uvádí, že povinností zaměstnavatele je zajistit, aby pracovní podmínky odpovídaly BOZP a hygienickým požadavkům. Pracoviště by mělo mít stanovené mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou.

Klíčovým je pak § 6 a § 7 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, související se zátěží chladem. Související povinnosti, týkající se poskytování ochranných nápojů, jsou uvedeny ještě v § 8 stejného zákona.

Minimální teplota na pracovišti se hodnotí podle zátěže lidského organismu chladem. Bližší požadavky jsou uvedeny níže.

Toto je tabulka č. 1 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Zaměstnavatel musí podle ní zařadit každého zaměstnance do příslušné pracovní třídy, dle toho zjistíte, do které spadáte právě vy. Na tuto tabulku pak navazuje tabulka č. 2, která určuje přípustné hodnoty nastavení mikroklimatických podmínek.

S účinností od 12. 10. 2022 bylo zmíněné nařízení vlády novelizováno nařízením vlády č. 303/2022 Sb. Uvedené změny jsou v tabulkách pro skupinu I a IIa vyznačeny červeně. Nové hodnoty pro ostatní skupiny zaměstnanců, tj. pro skupinu IIb, IIIa, IIIb, IVa, IVb a V, jakož i přípustné hodnoty nastavení mikroklimatických podmínek pro klimatizované pracoviště třídy I a IIa  a další, pro stručnost neuvádíme, lze je najít v této novele nařízení vlády.

Tabulka č. 1

Třída práceDruh práceEnergetický výdej M (W.m-2)
IPráce vsedě s minimální celotělovou pohybovou aktivitou, kancelářské administrativní práce, kontrolní činnost v dozornách a velínech, psaní na stroji, práce s PC, laboratorní práce, sestavovaní nebo třídění drobných lehkých předmětů,≤ 80
IIaPráce převážně vsedě spojená s lehkou manuální prací rukou a paží, řízení osobního vozidla, a některých drážních vozidel, přesouvání lehkých břemen nebo překonávání malých odporů, automatizované strojní opracovávání a montáž malých lehkých dílců, kusová práce nástrojářů a mechaniků, pokladní.81 až 105

Tabulka č. 2 určuje přípustné hodnoty nastavení mikroklimatických podmínek. Do této tabulky nespadají pracoviště, kde se teplota udržuje pomocí technologického zdroje, případně ji nelze technicky odstranit.

V tabulce č. 1 najdete, do které pracovní třídy spadáte. V tabulce č. 2 pak zjistíte teplotu, která má na pracovišti být.

Tabulka č. 2

Třída práceM[W.m-2] (brutto) Energetický výdejtomin nebo tgmin Minimální teplotatomax nebo tgmax Maximální teplota
[°C][°C]
I≤ 801827
IIa81 až 1051626

Kanceláře spadají do pracovní třídy I, kde je energetický výdej vyšší než 80. Minimální teplota v kanceláři by tak měla být 18 °C. Maximální pak 27 °C. Stejné hodnoty platí také pro podobné práce v sedě, například sestavování a třídění drobných lehkých předmětů, laboratoře apod.

Pokladní, nástrojáři nebo řidiči osobních aut, kteří spadají do pracovní třídy IIa, jsou profese vykonávané převážně vsedě. Minimální teplota v těchto případech je 16 °C. Maximální pak 26 °C.

Pokud teplota na pracovišti klesne pod 10 °C, musí zaměstnavatel zaměstnanci zajistit teplý pracovní oděv.

  • Při poklesu teploty na pracovišti na 4 °C a méně musí být zaměstnanec vybaven rukavicemi a pracovní obuví chránící před chladem.
  • Při práci delší než 2 hodiny za směnu, kde teplota klesne na 4 °C a méně, má zaměstnanec právo na 10minutovou přestávku v ohřívárně.

Pokud si myslíte, že na vašem pracovišti jsou ze strany zaměstnavatele porušovány předpisy týkající se minimální teploty, přičemž zaměstnavatel s vámi odmítá tuto situaci řešit, obraťte se na krajskou hygienickou stanici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *